Ubacivanje podatakaKORISNIK


ADRESA


VIN


MARKA


TIP


REGISTRACIJA


DIMENZIJE GUMA


PROIZVODJAC GUMA


PRITISAK


GRANICNIK


OBIM


W


BROJ PLOMBI NA VEZI TAHOGRAF VOZILO


PROIZVODJAC TAHO


SERIJSKI TAHO


TIP TAHO


U PRIJEMU K


STARO UVERENJE


SERIJSKI STAROG UVERENJA


DOLAZAK KM


ODLAZAK KM


BROJ ZAPISNIKA


BROJ UVERENJA IZDATOG


DATUM PRVE REGISTRACIJE


DATUM PREGLEDA


Upisati ANALOGNOG ili DIGITALNOG


TEHNICARIme i prezime vozaca


Broj Licne Karte vozaca


Broj Telefona vozaca