Ubacivanje podatakaKORISNIK

ADRESA

VIN

MARKA

TIP

REGISTRACIJA

DIMENZIJE GUMA

PROIZVODJAC GUMA

PRITISAK

GRANICNIK

OBIM

W

BROJ PLOMBI NA VEZI TAHOGRAF VOZILO

PROIZVODJAC TAHO

SERIJSKI TAHO

TIP TAHO

U PRIJEMU K

STARO UVERENJE

SERIJSKI STAROG UVERENJA

DOLAZAK KM

ODLAZAK KM

BROJ ZAPISNIKA

BROJ UVERENJA IZDATOG

DATUM PRVE REGISTRACIJE

DATUM PREGLEDA

Upisati ANALOGNOG ili DIGITALNOG

TEHNICAR